Herkomst

Waar komt de familie Zwysen vandaan?

Vlaams Brabant en Limburg

De families Zwysen en Zwijsen in Antwerpen stammen in elk geval af via Noord Brabant (19e eeuw) van de familie Swijsen uit Vlaams Brabant (18e eeuw). Toen was de schrijfwijze Swijsen. Families Swijsen leven al minstens vanaf de 14e eeuw in Vlaams Brabant en Limburg.

Zwitserland?

Mogelijk komen vier bekende orgelbouwers uit de 15e en 16e eeuw ook uit deze stam voort. Ze dragen de namen Zwysen, Swijssen, Suys en Sweys. De naam Zwijsen zou dan verwant of afkomstig kunnen zijn van Sweys, (Zwits, Svijs, Süss) ofwel “de Zwitser”.

Noord Brabant?

Vraag is of ze ook verwant zijn aan de families Zwijsen die minstens vanaf het einde van de 14e eeuw in Noord Brabant woonden. In dat geval is de familie verwant en is de naam afkomstig van de familie “Die Wijze”, naam die opduikt in Oisterwijk bij Tilburg. Zie hiervoor de gegevens van het Tilburgs regionaal historisch centrum.

Antwerpen?

Overigens treffen we ook in Antwerpen zelf al sinds het einde van de 14e eeuw enkele families Swysen en die Wyse (of Wijse) aan. We hebben wel nog geen aanknoping gevonden bij deze familie(s) en weten ook niet of ze onderling verwant zijn. Een greep uit de Antwerpse Poortersboeken 1533-1609 ; en op internet o.m. archieven van de stad Antwerpen en ook van het Fonds Plaisier:

1390Heinric Weysenieuwe poorter in Antwerpen
1453Peter Wysseis gedeeltelijk eigenaar van een huis gelegen naast het huis “de Moriaan”
1465Willem de Wyseook Willem Swijsen genoemd, verwerft na de dood van zijn vader Daniël het huis “den Pepel”
1526Servaes de Wysekoopt voor zijn zwager en zijn zuster Lysbet sWysen het huis “den Pepel”
1545Jan de Wijsevetwarier, zoon van ene Willem en komende van Brugge, wordt ingeschreven als nieuwe poorter
1555Hendrik de Wijsetriakelmaker, zoon van ene Peter en komende van Tilburg, wordt ingeschreven als nieuwe poorter
1559Cornelis de Wyseschepen (wellicht tot 1563)
1577Cornelis de Wyseopperkerkmeester van de Sint Joriskerk (waar een halve eeuw eerder Joos Swijssen als orgelbouwer werd genoemd)
1578Cornelis de Wyseweesmeester, overleden
1582-1596Hans Wijssepassmentwerker, zoon van Wis en komende van Bergen o/Z, wordt ingeschreven als nieuwe poorter
1603Cornelis de Wyseschepen
Eerste versie: 8 januari 2003
laatste aanpassing